Vedenie školy

riaditež a jeho zástupcovia

Milan Holota
[riaditež školy]

PhDr. Gabriel Kovács
[zástupca riaditeža školy]

Mgr. Anna Balušková
[zástupca riaditeža školy]